Outsourcing

Outsourcing (angl. out-vně, a source-zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti (...zdroj Wikipedie...).

Společnost PS computer systems Vám nabízí kompletní služby v oblasti správy Vašeho hardware, software a počítačové sítě. Mít vlastního správce počítačové techniky přímo ve firmě je výhodné, ale vyplatí se až od určité velikosti společnosti. Všechny tyto činnosti můžete přenechat nám. Naši kvalifikovaní technici se o Vaši výpočetní techniku profesionálně postarají. Pravidelný servis je důležitý z hlediska spolehlivého bezproblémového fungování systému a bezpečnosti Vašich dat.