Reference

Nejlepší referencí pro každou firmu je spokojený zákazník.

Obec Čehovice - dodávky výpočetní a kancelářské techniky, správa IT a IS, dodávky spotřebního materiálu
Obec Čelčice - dodávky kancelářské techniky, správa IT a IS, dodávky spotřebního materiálu
Obec Vrbátky - správa IT a IS, dodávky spotřebního materiálu
Control Point - dodávky výpočetní a kancelářské techniky, správa IT a IS, dodávky spotřebního materiálu
EMT Bedihošť - dodávky výpočetní a kancelářské techniky, správa IT a IS, dodávky spotřebního materiálu, realizace počítačové sítě LAN
Jamastav Moravia - dodání a instalace serveru, správa IT a IS
ZŠ Vrbátky - dodávka a instalace projekční technyky, správa IT a IS
Pavel Šestořád - dodávky výpočetní a kancelářské techniky, správa IT a IS, dodávky spotřebního materiálu