Servisní služby

Naše společnost nabízí záruční servis u nás zakoupených výrobků a pozáruční servis. V oblasti servisu máme mnoholeté zkušenoti, proto dokážeme správně diagnostikovat závadu a následně ji odstranit.

Opravy počítačů

Nejčastější závady se kterými se setkáváme:

  • zamrzání počítače nebo se náhle restartuje
  • počítač se nespustí (závada na zdroji, či základní desce)
  • neobvykle pomalý chod počítače
  • nefunkčnost internetového připojení nebo e-mailu
  • operační systém po spuštění nenabíhá
  • počítač vydává podivné zvuky
  • tiskárna netiskne

Část oprav stolních počítačů provádíme přímo u zákazníka v prostorách firmy nebo domácnosti. Pokud je lokalizace či odstranění závady příliš časově náročné nebo je pro její odstranění potřeba speciální technické vybavení, opravíme zboží v naší provozovně a poté ho dopravíme zpět.

Opravy notebooků (pokud se nejedná o výměnu displeje a drobných oprav např. napájení) vyžadují náročné technické zázemí, lze je proto realizovat pouze v naší provozovně nebo servisním středisku některého ze značkových servisních partnerů.

Servis počítačových periferií

Opravu většiny periferií nelze provádět přímo na místě a je nutno je provádět v naší pobočce nebo autorizovaném servisu. Výjimkou jsou pouze tiskárny, u kterých lze jednoduché opravy provádět přímo na místě.

Dodáváme a vyměňujeme spotřební materiál do tiskáren jako jsou tiskové hlavy, cartridge nebo tonery. Značkový a kompatibilní spotřební materiál používáme od externích dodavatelů.

Modernizace výpočetní techniky

Nové verze většiny počítačových programů, které uživatelé pořizují jsou stále více náročné na výkon počítače. To způsobuje, že práce s nimi je pomalejší než práce se starou verzí a na místo zvýšení produktivity je spíše zdržuje. Nápravu lze sjednat částečnou modernizací počítače. Modernizace počítače nutně nemusí spočívat v jeho kompletní výměně za výkonnější. Dobrých výsledků lze často dosáhnout i výměnou jen některé z komponent nebo zvětšením operační paměti. Odborník dokáže velmi dobře odhadnout, jaké změny je potřeba udělat, aby se odezvy programů zlepšili s přijatelnými finančními náklady.

Údržba hardware a software

Preventivní údržba, ať už hardware nebo software, bývá velmi často zanedbávána. Pravidelnou a včasnou prevencí lze předejít mnohdy drahým a časově náročným opravám a servisním zásahům.

Chybně fungující systém nebo počítačové viry mohou způsobit ztrátu Vašich cenných dat.

Usazený prach ztěžuje funkčnost pohyblivých mechanických dílů, snižuje účinnost ventilátorů a tak může dojít k přehřátí až spálení některé součásti.

Správa Software

Poskytujeme také správu a údržbu softwarového vybavení počítačů, včetně instalace operačního systému a jeho aktualizací. Dále odvirování počítačů, pročistění registrů a programů po spuštění, což vede k rychlejšímu startu, svižnějšímu chodu a optimálnímu zabezpečení operačního systému.